LEDFORALL L.T.D, SREDETS RAKOVSKI 145 SOFIA BULGARIA