LEDFORALL L.T.D, SREDETS RAKOVSKI 145 SOFIA BULGARIA

Γενικοί όροι

1.Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.ledforall.eu είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χονδρικής διάθεσης προϊόντων LED.

Η έδρα της εταιρείας LEDFORALL L.T.D. είναι στην Σόφια Βουλγαρίας Sredets,Rakovski 145 με VAΤ:BG204212928. Tηλ:6946233543.

Τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τελωνιακούς δασμούς και διαδικασίες.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιλέγουν να συναλλαγούν  με επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης,πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έναρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο μητρώο της εφορίας που υπάγονται, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της συναλλαγής ,ώστε να γραφτούν στο σύστημα VIES.

Το VIES είναι σύστημα ελέγχου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM).Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αφού έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Με το σύστημα VIES ο πωλητής-αγοραστής έχει την δυνατότητα να ελέγξει την εγκυρότητα του Α.Φ.Μ. του αγοραστή-πωλητή και τον τόπο εγκατάστασης του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα LEDFORALL L.T.D υπόκειται στο δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τελωνειακούς δασμούς, και εκδίδει τιμολόγια (INVOICE)χωρίς τον Φ.Π.Α.

Tο ανωτέρω κατάστημα συνεργάζεται με το φυσικό κατάστημα LED ENERGY SYSTEM IKE με έδρα και έκθεση προϊόντων στην οδό Μενελάου Παρλαμά 67 Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71410

Τηλ:2816007990 Kιν: 6943966881-6946233543.

2.Οροι

Η εταιρεία LEDFORALL LTD κατέχει και διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς τροποποίησης ή ανανέωσης των όρων ανά πάσα στιγμή.Επίσεις μπορεί να ανανεώνει και να τροποποιεί το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής της ιστοσελίδας.Σε περίπτωση που συμβεί αυτό ουδέποτε επηρεάζονται παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας ή στο στάδιο αποστολής.Η εταιρεία προτείνει  στους επισκέπτες και τους χρήστες της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας ledforall.eu, τον έλεγχο ανά τακτικά χρονικά διαστήματα,για τυχόν αλλαγές των όρων που αναγράφονται στο παρόν κείμενο.Κάθε αλλαγή στους όρους και τις προυποθέσεις,εμφανίζεται χαρακτηριστικά ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή  η όποια τροποποίηση. Οι χρήστες & επισκέπτες εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας εννοείται  ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις προυποθέσεις.Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να απέχουν από αυτήν.

 

 

3.Υποχρεώσεις.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου είναι αποκλειστικά για ενήλικες ενώ σε περίπτωση που γίνεται χρήση από ανήλικους θα πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης των γονέων ή των κηδεμόνων τους.Η χρήση (είσοδος,περιήγηση,συναλλαγές) που πραγματοποιείται  πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για έννομους σκοπούς .Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις προυποθέσεις, δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις αντίθετες με την ισχύουσα νομοθεσία,και δεν θα επιχειρήσει να προβεί σε πράξεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή να θέσουν σε κίνδυνο την ιστοσελίδα ή τρίτους.

Ο επισκέπτης-χρήστης οφείλει να είναι σύμφωνος και να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού,Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου.

Ο χρήστης-ες πρέπει να τηρεί τον κώδικα της επαγγελματικής δεοντολογίας,καθώς επίσης και να υιοθετεί  το NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας,διέπονται  από το Ελληνικό & Ευρωπαικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις πού πραγματοποιούνται από απόσταση.

4.Προσωπικά δεδομένα-GDPR

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα,επάγγελμα,διεύθυνση, e-mail,κλπ.)καθώς και οι συναλλαγές τους ,θεωρούνται απόρρητα στοιχεία.Οι χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ledforall.eu συναινούν  και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των επαγγελματικών στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με αυτό.Όλα τα στοιχεία,έγγραφα κλπ.που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια των πωλήσεων θα τηρούνται απόρρητα προς τρίτους  και είναι στην διάθεση του πελάτη εφόσον το επιθυμει.

5.Παραγγελίες

Στό ηλεκτρονικό κατάστημα ledforall.eu οι παραγγελίες αποστέλλονται από την έδρα της εταιρείας στην Σόφια Βουλγαρίας.Οι συναλλαγές εκτελούνται με νόμιμα ενδοκοινοτικά τιμολόγια χωρίς τον Φ.Π.Α. Προϋπόθεση για την παραγγελία ο πελάτης να είναι καταχωρημένος στο ευρωπαϊκό σύστημα VIES.Τα προϊόντα μεταφέρονται με τις μεταφορικές εταιρείες courier  SPEEDY & την SPEEDEX.

6.Aκύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας εφόσον έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος ledforall.eu πραγματοποιείται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.

*Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο σε διάστημα εντός τριών (3) ωρών από την κατοχύρωση της.

*Σε περίπτωση που θα πρέπει να ακυρωθεί η παραγγελία μετά το πέρας των 3 ωρών,θα πρέπει ο χρήστης να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία ή με e-mail στα στοιχεία της εταιρείας.Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει δρομολογηθεί και έχει ήδη εκδοθεί τιμολόγιο ή εταιρεία δεν μπορεί να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας.

*Για την ακύρωση μίας παραγγελίας που ήδη έχουν κατατεθεί χρήματα θα πρέπει να αιτιολογηθούν εγγράφως στην εταιρεία, οι λόγοι της ακύρωσης της.

7.Περιορισμός ευθύνης.

Η εταιρία LEDFORALL LTD δεσμέυεται για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών-πελατών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος ή  παράβλεψη,σχετικά με  εικόνες,γραφικά φωτογραφίες που ενδέχεται να μην αποδίδονται πιστά,λόγω της ηλεκτρονικής τους μορφής.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφτούν ή να αποτραπούν (π.χ καιρικές συνθήκες,απεργίες,κλπ.)Σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπου τα γεγονότα δεν επιτρέπουν στην εταιρεία να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, γίνεται γνωστοποίηση στους συμβαλλόμενους και στην προκείμενη περίπτωση ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται αναλόγως.

8.Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των τιμολογίων (ΙNVOICE) γίνεται με τραπεζική κατάθεση ή με πιστωτική κάρτα VISA στα στοιχεία:

Ονομα: LED ENERGY SYSTEM IKE ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Τράπεζα: PANCRETA BANK S.A.
5 Ikarou Ave,
71 306, Heraklion Crete
GREECE
BIC: STPGGRAA
IBAN: GR7908700030000300002838145

 

 

 

 

 

 

×
×

Cart